Skelbimas

Konkursas Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti

2022 01 21

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia konkursą 2022 m. Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti. Projektų paraiškas gali teikti pareiškėjas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir įregistruotas Juridinių asmenų registre, išskyrus kaimo (miesto) bendruomenes ir įstaigas, teikiančias akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą atitinkantis visus reikalavimus.
   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Konkurso būdu finansuotinos paslaugos ir veiklos turi būti teikiamos tik Savivaldybės teritorijoje ir atitikti Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir teikiamos socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrinės, asmeninės higienos, priežiūros organizavimo ir kt. Taip pat konkurso būdu finansuotina paslauga ar veikla neturi dubliuotis teisės aktų nustatytų paslaugų ir veiklų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto ar kitų paramos lėšų.
 Projektų paraiškos priimamos iki š. m. vasario 15 d. 15 val.  Projektai pateikiami  pdf formatu siunčiant elektroniniu paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti (8 428) 79 583; el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2022-01-21 14:32