Skelbimas

Kviečiame dalyvauti Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos projekto viešinimo renginyje

2021 11 04

Kviečiame dalyvauti Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos projekto viešinimo renginyje
   Lapkričio 9 d. 10 val. vyks Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (toliau – DBSIS) sukūrimo ir įdiegimo projekto pristatymas viešojo sektoriaus institucijoms ir visuomenei.
   DBSIS sukūrimo ir įdiegimo projektas yra bendrai finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšų. Projektą įgyvendina Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
   Numatyta, kad per pirmąjį DBSIS plėtros etapą, t. y. iki projekto įgyvendinimo pabaigos  2023 m. rugsėjo 1 d., DBSIS paslaugų gavėjais taps ne mažiau kaip 501 valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės. Vėlesniuose informacinės sistemos plėtros etapuose DBSIS paslaugomis pamažu pradės naudotis visos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės. 
  Renginys vyks nuotoliniu būdu. Renginys atviras visiems, todėl išankstinės registracijos nebus. Tiesioginės renginio transliacijos nuoroda bus paskelbta DBSIS sukūrimo ir įdiegimo projekto informacinėje interneto svetainėje adresu https://dbsisprojektas.vrm.lt.
VRM informacija
Informacija atnaujinta 2021-11-04 16:57