Skelbimas

Kviečiame į kalbos forumą

2021 11 18

   Kviečiame stebėti lapkričio 24 d. 15 val. Kalbos forumą apie regioninę kalbos politiką. Tai jau penktasis VLKK rengiamas forumas, arčiausiai prisiliesiantis prie Jūsų kaip kalbos sergėtojų misijos. Tikimės, kad šįkart mūsų visų laukia įdomus ir naudingas pokalbis, atkreipsiantis visuomenės dėmesį į valstybinės kalbos padėtį Lietuvos regionuose: šalies institucijų, savivaldybių vadovų, kalbos tvarkytojų, mokslininkų, verslo ir žiniasklaidos vaidmenį, kalbos kaip etnokultūrinio reiškinio svarbą. 

Kalbos forumas

Regioninė kalbos politika. Būti ar nebūti pokyčiams? 

Pranešėjai

VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis  Kalbos tvarkyba regionuose: stagnacija ar pokyčiai?

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja Daiva Beliokaitė  Kalbos tvarkytojų dabartis ir ateitis
Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. dr. Dalia Urbanavičienė  Kalbos kaip etnokultūrinio reiškinio išsaugojimo aktualijos
Moderatorius – Raigardas Musnickas

Diskusijos dalyviai:

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas dr. Audrius Valotka, Klaipėdos universiteto prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja Laima Sidorenkienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja Rūta Švedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja Aušra Laurinavičienė, laikraščio „Rinkos aikštė“ vyr. redaktorė Kristina Kasparavičė, leidyklos „Piko valanda“ savininkas Arūnas Reinikis ir kt. 

____________________________________________________________________

 

Transliacija per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Youtube“ kanalą

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc0NTExZmEtN2ZkNy00MTdhLWEwMGQtMzY2ZTMyZTBiYzJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4acaa4e-926a-457a-a353-cd58c24bc1da%22%2c%22Oid%22%3a%22d8152312-64e9-44cd-895e-06f57f20b20e%22%7d

Informacija atnaujinta 2021-11-18 09:25