Skelbimas

Kviečiame papildomai susipažinti su detaliojo plano sprendiniais

2024 03 04

Kviečiame papildomai susipažinti su detaliojo plano sprendiniais
INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ  „RASEINIŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS, ŽEMĖS SKLYPUOSE RASEINIŲ R. SAV., RASEINIŲ M., STONŲ G. 5, VILNIAUS G. 111, VILNIAUS G. 111A, VILNIAUS G. 111B, VILNIAUS G. 115, VILNIAUS G. 117, VILNIAUS G. 119“ PROJEKTĄ IR GALIMYBES PAPILDOMAI SUSIPAŽINTI SU PAGAL VISUOMENĖS PASIŪLYMUS PATAISYTAIS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STR. 3 D. PAGRINDAIS
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie galimybę papildomai susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus (proceso Nr. TPD Nr. K-VT-72-23-391);
TPD pavadinimas  „Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas, žemės sklypuose Raseinių r. sav., Raseinių m., Stonų g. 5, Vilniaus g. 111, Vilniaus g. 111A, Vilniaus g. 111B, Vilniaus g. 115, Vilniaus g. 117, Vilniaus g. 119“.
Planavimo pagrindas - Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. A1-1079 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“; Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos tvirtinimo“ (2022-10-25 Nr. A1-1408); Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-1408 „Dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (2023-06-26 Nr. A1-649), Planavimo darbų programa.
Planavimo organizatorius - Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, el.paštas [email protected], tel. (8 428) 79555, (vykdančiojo specialisto tel. Nr. (8 428) 79 575), V. Kudirkos g. 5,  Raseiniai.
Planavimo iniciatoriusUAB “LIDL Lietuva” įmonės kodas  111791015, Viršuliškių skg. 34 – 1, Vilnius 05132, įgalioto atstovo MB studija „Torrau“ kontaktai V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. [email protected], projekto vadovas M. Torrau.
Detaliojo plano rengėjas –  MB studija „Torrau“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8 687 14585; el. paštas: [email protected], PV Marius Torrau.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Raseinių miesto centrinės dalies detalųjį planą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. (5.3)A1-592 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, žemės sklypuose Stonų g. 5, Vilniaus g. 111, Vilniaus g. 111A, Vilniaus g. 111B, Vilniaus g. 115, Vilniaus g. 117, Vilniaus g. 119, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Detaliojo planavimo uždaviniai – pakeisti žemės sklypų Stonų g. 5, Vilniaus g. 111, Vilniaus g. 111A, Vilniaus g. 111B, Vilniaus g. 115, Vilniaus g. 117, Vilniaus g. 119 naudojimo būdą į „komercinės paskirties objektų teritorijos“; žemės sklypus sujungti į vieną sklypą; prie sujungto sklypo prijungti įsiterpusią laisvą valstybinę žemę; sujungtą sklypą padalyti į sklypus; vienam iš sklypų nustatyti žemės naudojimo būdą „susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentus.
Su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais, pataisytais pagal visuomenės pasiūlymus, galima per teisės aktuose nustatytą terminą nuo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Raseinių rajono savivaldybės interneto puslapyje http://www.raseiniai.lt bei rengėjo – MB studija „Torrau“– patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt teisės aktų nustatyta tvarka:
- Planavimo organizatoriui – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
- UAB ,“LIDL Lietuva”, įgaliotam atstovui, projekto rengėjui – Mariui Torrau, MB studija „Torrau“, tel. 8 687 14585, [email protected].
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Informacija atnaujinta 2024-03-06 15:51