Skelbimas

Kviečiame rajono nevyriausybines organizacijas teikti kandidatus į Raseinių rajono nevyriausybinių organizacijų tarybą

2021 10 15

   Kviečiame Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) deleguoti po kandidatą dvejų metų kadencijai į Raseinių rajono nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – Savivaldybės NVO taryba), kuri bus sudaroma iš 16 narių, laikantis šio principo: 8 atstovai iš Raseinių rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų ir 8  – nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kandidatai renkami vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 2020 m. balandžio 9 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-84 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 14–17 punktais. Nevyriausybinė organizacija, veikianti savivaldybės teritorijoje ir deleguojanti atstovą į NVO tarybą, turi atitikti nevyriausybinės organizacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, ir nurodyti savo veiklos sritį, t. y. pasirinkti grupę, kurioje veikiančioms organizacijoms ji bus priskirta. Nevyriausybinė organizacija, veikianti daugiau nei vienoje srityje, turi pasirinkti vieną grupę:
1) vietos bendruomeninės organizacijos;
2) kultūros, tautinių ir religinių bendruomenių, bendrijų organizacijos;
3) sporto organizacijos;
4) socialinės paramos, sveikatos ir sveikatinimo organizacijos;
5) aplinkosaugos organizacijos;
6) vaikų ir jaunimo organizacijos;
7) pilietinių iniciatyvų, žmogaus teisių, švietimo ir mokslo organizacijos;
8) pagyvenusius žmones vienijančios, bendrų pomėgių ir interesų organizacijos.
   Pasirašyta ir nuskenuota anketa su priedais teikiama el. paštu [email protected] iki spalio 29 d. Anketos forma.
   Raseinių rajono savivaldybės teritorijos nevyriausybinių organizacijų atstovų susirinkimas dėl kandidatų atrankos į Savivaldybės NVO tarybą bus organizuotas š. m. lapkričio 12 d. 13 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos pirmojo aukšto salėje, Vytauto Didžiojo g.1, Raseiniai (karantino atveju - ZOOM sistemoje). Susirinkimo metu prašysime laikytis LR SAM rekomendacijų.
   Informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos koordinatorė ir sekretorė Loreta Sirvidienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 615 31 960, el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2021-10-15 15:00