Skelbimas

Kviečiame rajono nevyriausybines organizacijas teikti kandidatus į Raseinių rajono nevyriausybinių organizacijų tarybą ir dalyvauti visuotiniame susirinkime

2023 10 26

   Kviečiame Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) deleguoti po kandidatą dvejų metų kadencijai į Raseinių rajono nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – Savivaldybės NVO taryba), kuri bus sudaroma iš 16 narių, laikantis šio principo: 8 atstovai iš Raseinių rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų ir 8  – nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kandidatai renkami vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 2022 m. birželio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-178 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 11–14 punktais.
   Savivaldybės NVO taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Raseinių rajono savivaldybės tarybos veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų.
   Savivaldybės NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.
   Nevyriausybinė organizacija, veikianti savivaldybės teritorijoje ir deleguojanti atstovą į Savivaldybės NVO tarybą, turi atitikti nevyriausybinės organizacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, ir nurodyti savo veiklos sritį, t. y. pasirinkti grupę, kurioje veikiančioms organizacijoms ji bus priskirta. Nevyriausybinė organizacija, veikianti daugiau nei vienoje srityje, turi pasirinkti vieną grupę:
1) vietos bendruomeninės organizacijos;
2) kultūros, tautinių ir religinių bendruomenių, bendrijų organizacijos;
3) sporto organizacijos;
4) socialinės paramos, sveikatos ir sveikatinimo organizacijos;
5) aplinkosaugos organizacijos;
6) vaikų ir jaunimo organizacijos;
7) pilietinių iniciatyvų, žmogaus teisių, švietimo ir mokslo organizacijos;
8) pagyvenusius žmones vienijančios, bendrų pomėgių ir interesų organizacijos.
   
   Pasirašyta ir nuskanuota anketa su priedais teikiama el. paštu [email protected] iki lapkričio 15 d. Anketos forma.
   Raseinių rajono savivaldybės teritorijos nevyriausybinių organizacijų atstovų susirinkimas dėl kandidatų atrankos į Savivaldybės NVO tarybą bus organizuotas š. m. lapkričio 29 d. 14 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos pirmojo aukšto foje, Vytauto Didžiojo g.1, Raseiniai.
   Informaciją teikia Savivaldybės NVO tarybos veiklos koordinatorė ir sekretorė Loreta Sirvidienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8  615 31 960, el. p. [email protected]

   Š. m. lapkričio 29 d. 14 val. kviečiame į Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų visuotinį susirinkimą, kuris vyks Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos pirmojo aukšto salėje, Vytauto Didžiojo g.1, Raseiniai. Prieš prasidedant visuotiniam susirinkimui bus rengiama dalyvių registracija.

   Preliminari darbotvarkė:

 1. Dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.

 2. Dėl visuotinio susirinkimo pirmininko išrinkimo.

       3. Dėl vietos bendruomeninių organizacijų atstovo išrinkimo į Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau - NVO tarybą);

       4. Dėl kultūros, tautinių ir religinių bendruomenių, bendrijų organizacijų atstovo išrinkimo į NVO tarybą;

       5. Dėl sporto organizacijų atstovo išrinkimo į NVO tarybą;

             6. Dėl socialinės paramos, sveikatos ir sveikatinimo organizacijų atstovo išrinkimo į  NVO tarybą;

 7. Dėl aplinkosaugos organizacijų atstovo išrinkimo į NVO tarybą;

 8. Dėl vaikų ir jaunimo organizacijų atstovo išrinkimo į NVO tarybą;

 9. Dėl pilietinių iniciatyvų, žmogaus teisių, švietimo ir mokslo organizacijų atstovo išrinkimo į NVO tarybą;

 10. Dėl pagyvenusius žmones vienijančios, bendrų pomėgių ir interesų organizacijų atstovo išrinkimo į NVO tarybą.

   Susirinkimas organizuojamas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 2022 m. birželio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-178 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 14–17 punktais.

   Susirinkimą organizuoja Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos koordinatorė ir sekretorė Loreta Sirvidienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel.8 615 31 960, el. p. [email protected]

Informacija atnaujinta 2023-11-26 18:13