Skelbimas

Kviečiame susipažinti su parengtu tarybos sprendimo projektu

2022 03 01

   Švietimo ir sporto skyrius, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, parengė Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano priedo pakeitimo projektą.
   Kviečiame Raseinių rajono gyventojus bei suinteresuotas grupes diskutuoti ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl parengto Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto. Pasiūlymus teikite iki šių metų kovo 10 dienos  Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Modestai Lukoševičienei el. paštu [email protected].  

Informacija atnaujinta 2022-03-01 13:18