Skelbimas

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškas 2022 m.

2021 11 30

   Raseinių rajono savivaldybės administracija, siekdama didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą ir įvairovę Raseinių rajono savivaldybėje, kviečia teikėjus akredituoti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, kurias įgyvendinti galės nuo 2022 m. vasario 1 d. Reikalavimai teikėjams, programoms ir finansavimo sąlygos – Raseinių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše
   NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie: turi teisę vykdyti NVŠ veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos; yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR); turi NVŠ veiklai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones ir asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį turinčius teisę teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas.  NVŠ teikėjai turi užpildyti ir į Neformaliojo švietimo programų ir renginių registrą (NŠPR) įkelti Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą ir šią formą su lydraščiu pateikti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
   NVŠ programas akreditavimui su lydraščiu prašome teikti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (el. paštu [email protected]) iki 2021 m. gruodžio 15 d. Dokumentai, pateikti po gruodžio 15 d., nebus priimami.
   
   Programų rengimo klausimais konsultuoja Savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Danutė Vizbarienė el. p. [email protected], tel. (8 428) 79 593, 8 611 33 044 dėl registracijos ŠMIR - vyr. specialistas Jonas Tamošaitis el. p. [email protected],  tel. (8 428) 79 592, 8 686 50 358.
Informacija atnaujinta 2021-11-30 16:26