Skelbimas

Kviečiame teikti paraiškas jaunimo socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkursui

2023 07 19

   Kviečiame rajone veikiančias jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas jaunimo socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkursui.
   Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių, kaip savanoriškos veiklos pagrindu veikiančių asmenų, tenkinančių jaunimo užimtumo poreikį, skatinančių jaunų žmonių pilietinį aktyvumą, socialinę atsakomybę ir savanorystę.
   Skiriamas  maksimalus finansavimas iniciatyvai 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų).
   Paraiškos priimamos iki lapkričio 15 d. Paraiškas galima teikti jau dabar. Inciatyvas per 10 darbo dienų įvertina komisija.  Iniciatyvos turi būti savalaikės, atitinkančios jaunų žmonių poreikius. Inciatyvų prioritetai 2023 m.:
  • jaunimo užimtumo didinimas;
  • jaunimo pilietiškumo skatinimas (įskaitant Raseinių, Ariogalos ir Betygalos 770 gimtadienių įprasminimus);
  • jaunų žmonių lyderystės įgūdžių ugdymas;
  • jaunimo organizacijų/neformalių jaunimo grupių stiprinimas;
  • jaunimo atstovavimo didinimas Savivaldybės lygmeniu;
  • savanorystės skatinimas;
  • bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas su kitomis socialinėmis grupėmis.
   Paraišką pateikti su lydraščiu (adresuojant Savivaldybės merui) per dokumentų valdymo sistemą (siunčiamas dokumentas, perdavimo būdas – raštinė) arba atsiųsti el. paštu [email protected]. Jei teikia neformali jaunimo grupė, turi pridėti bendradarbiavimo sutartį.
   Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkurso tvarkos aprašą rasti čiaParaiška.
   Iniciatyvų rengimo klausimais konsultuoja Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Žemgulė (tel. +370 695 63 180, el. p. [email protected]). Esant poreikiui organizuojami mokymai individualūs ir grupinei iniciatyvų rengimo tema.
Informacija atnaujinta 2023-07-19 16:36