Skelbimas

Kviečiame teikti paraiškas mobilaus darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo konkursui

2022 05 04

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono mobilaus darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo konkursui. Konkurso tikslas – didinti jauniems žmonėms teikiamų laisvalaikio užimtumo paslaugų  prieinamumą Raseinių rajone, siekiant užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, savirealizacijos galimybes, per prasmingą ir jaunų žmonių poreikius atitinkančią veiklą (vadovaujantis atviro darbo su jaunimu principais). Prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurie turi patirties atvirame darbe su jaunimu. Su konkurso nuostatais galite susipažinti čia
   Konkursui projektus gali teikti pareiškėjai atitinkantys šias sąlygas:
  • pareiškėjas yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą;
  • pareiškėjo vienas iš veiklos tikslų (įtvirtintų nuostatuose) – atlikti darbą su jaunimu;
  • turi ne mažiau kaip 1 metų patirtį atvirame darbe su jaunimu;
  • pareiškėjas yra identifikuotas kaip atvirasis jaunimo centras ar erdvė pagal Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
    Kartu su lydraščiu reikia pateikti šiuos dokumentus: paraišką; pareiškėjo steigimo dokumentą; dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos; pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas; jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.
   Maksimali skiriama suma projektui 13 000 Eur. Paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus reikia pateikti su lydraščiu iki š. m. gegužės 26 d. (adresuojant Savivaldybės administracijos direktoriui) per dokumentų valdymo sistemą (siunčiamas dokumentas, perdavimo būdas – raštinė) ar atsiųsti el. paštu [email protected].
 Informaciją apie konkursą teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Žemgulė tel. 869563180 arba el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2022-05-04 15:35