Skelbimas

Kviečiame teikti paraiškas Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkursui

2022 05 04

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkursui. Prioritetas teikiamas pareiškėjams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.
   Paraiškas gali teikti valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti savivaldybės biudžeto lėšų projektui vykdyti. Pareiškėjo vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, įtvirtintų pareiškėjo nuostatuose, įstatuose ir pan.
   Su lydraščiu reikia pateikti šiuos dokumentus:
  • paraišką
  • pareiškėjo steigimo dokumentą;
  • dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
  • pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.
   Maksimali skiriama suma projektui 13 000 Eur. Paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus pateikti su lydraščiu iki š. m. gegužės 26 d. (adresuojant Savivaldybės administracijos direktoriui) per dokumentų valdymo sistemą (siunčiamas dokumentas, perdavimo būdas – raštinė) ar atsiųsti el. paštu [email protected].
  Informaciją apie konkursą teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Žemgulė tel. 869563180 arba el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2022-05-04 15:36