Skelbimas

Kviečiame teikti paraiškas Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkursui

2022 12 20

Kviečiame teikti paraiškas Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkursui
   Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkursui (konkurso tvarkos aprašas https://teisineinformacija.lt/raseiniai/document/43615). Prioritetas teikiamas pareiškėjams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.
   Paraiškas gali teikti valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti savivaldybės biudžeto lėšų projektui vykdyti. Pareiškėjo vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, įtvirtintų pareiškėjo nuostatuose, įstatuose ir pan.
   Su lydraščiu reikia pateikti šiuos dokumentus:
  • pareiškėjo steigimo dokumentą;
  • dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
  • pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.
   Maksimali skiriama suma projektui  13 000 Eur (skiriamas finansavimas einamaisiais metais Savivaldybės biudžete 02 Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programos 02.02.02.02. Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo  priemonei).
Paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus pateikti su lydraščiu iki 2023 m. sausio 6 d. (adresuojant Savivaldybės administracijos direktoriui) per dokumentų valdymo sistemą (siunčiamas dokumentas, perdavimo būdas – raštinė) ar atsiųsti el. paštu [email protected].
  Informaciją apie konkursą teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Žemgulė tel. 869563180 arba el. p. [email protected].
 
Informacija atnaujinta 2022-12-20 11:35