Skelbimas

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl siūlomų įrengti, atnaujinti kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos

2023 01 25

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informavo, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 4-827 patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Savivaldybių vykdomosios institucijos, siekiančios gauti finansavimą, vadovaujantis Aprašo 10 punktu, turi pateikti paraišką Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir įgyvendinti projektus, kurių išlaidos, turėtų būti patiriamos ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 20 d.
Pagal aprašą  kelių projektas gali būti finansuojamas valstybės lėšomis tik tuo atveju, jei yra tenkinamas bent vienas iš šių vertinimo kriterijų:
  1. Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda ir (arba) yra teritorijoje, kurioje kuriamos darbo vietos ir kuri yra laisvojoje ekonominėje zonoje ar valstybei svarbaus projekto statusą turinčiame pramonės parke arba skirtas Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodytiems stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti.
  2. Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos ir kuriose investuotojas pagal Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas yra sudaręs investicijų sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija ir vykdo gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype arba yra potencialus investuotojas, planuojantis vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype ir atitinkantis Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte ir 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytus reikalavimus.
  3. Teikiama paraiška tęstinio kelių projekto veikloms, nurodytoms Aprašo 3 punkte, kurių dalis jau buvo finansuota pagal Aprašą, tačiau šios veiklos nebuvo pabaigtos įgyvendinti. Tęstiniu projektu laikomas projektas, kuriam buvo skirtas finansavimas pagal Aprašą ir dėl kurio buvo sudaryta kelių projekto finansavimo sutartis, tačiau kelių projektas nebuvo baigtas įgyvendinti.
Daugiau informacijos galite rasti internete adresu.
Raseinių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Aprašu, siekdama pasiruošti paraiškų teikimui, kviečia  susidomėjusius investuotojus dėl siūlomų įrengti, atnaujinti kelių, vedančių į jų valdomas teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, teikti savo pasiūlymus iki 2023 m. vasario 2 d. el. paštu [email protected] pagal pridedamą formą.
Informacija atnaujinta 2023-01-25 10:34