Skelbimas

Kvietimas dėl paraiškų priėmimo biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

2022 06 22

   Žemės ūkio ministerija š. m. birželio 21 d.–liepos 31 d. skelbia paraiškų priėmimą kiaulių laikytojams biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
   Pareiškėjams bus atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų iš viso.
   Tinkamos finansuoti išlaidos, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų ir dokumentų teikimo tvarka nustatyta Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585, patikslintose žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3D-361.
Paraiškas gali teikti šie pareiškėjai:
1. kurie sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovams patikrinti kiaulių laikymo vietą;
2. praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos  laiko nuo 1 iki 100 suženklintų ir registruotų kiaulių.
3. nuo 2022 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos įsigijo biologinio saugumo priemones.
Kompensacija skiriama už šias priemones:
1. tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;
2. vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;
3. pašarų terminio apdorojimo įranga;
4. dezinfekciniai barjerai asmenims ir transporto priemonėms;
5. plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;
6. konteineriai, skirti gaišenoms laikyti;
7. priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų;
8. asmens higienos priemonės (darbo rūbai);
9. asmenų persirengimo patalpų įranga ( tik laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę).
 
   Kviečiame kiaulių laikytojus iki liepos 31 dienos atvykti į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių ir pateikti paraiškas, su savimi turėti biologinio saugumo priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus. Dėl paraiškų pildymo, reikalingų pateikti dokumentų galima kreiptis  į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai) vyr. specialistę Kristiną Grigienę, 109 kab.,  tel. 8 428 79 587, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2022-06-22 10:03