Skelbimas

Kvietimas miestams dalyvauti Europos sąjungos miestų darbotvarkės teminėse partnerystėse

2023 09 06

   Europos Komisija paskelbė kvietimą dalyvauti teminėse partnerystėse „Maistas“ („Food“) ir „Lygiateisiai miestai“ („Cities of Equality“) įgyvendinant Europos Sąjungos miestų darbotvarkę (UAEU – Urban Agenda for the EU) ir tapti partneriais.
   Įgyvendinant UAEU pagal Amsterdamo pakto nuostatas, jau organizuota 16 teminių partnerysčių įvairiais urbanistikos klaisimais. Partnerystėje tema „Žiedinė ekonomika“ („Circular Economy“) dalyvavo Kauno miesto savivaldybė, partnerystėje tema „Tausus žemės naudojimas ir gamta paremti sprendimai“ („Sustainable use of land and Nature-Based solutions“) – Aplinkos ministerija.
   Atnaujinant UAEU ir atsižvelgiant į 2021 m. lapkričio mėn. Liublianos susitarimą (Ljubljana Agreement), š. m. gegužės mėn. 16 d. vykusiame generalinių direktorių urbanistikos klausimais susitikime (Lietuvai atstovauja Aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupė) susitarta 2023 m. paskelbti kvietimą kurti naujas partnerystes šiomis temomis: 
   Lygiateisiai miestai – daugiausia dėmesio bus skiriama visų gyventojų grupių (pažeidžiamų ar diskriminuojamų) lygiateisiškumo klausimui, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje, taip pat tam, kad konkretūs lygiateisiškumo siekiai būtų įgyvendinami. Partnerystės tikslas – užtikrinti, kad miestuose būtų kuriama lygiateisė aplinka ir nekiltų problemų dėl diskriminacijos. Miestų planavimo priemonės ir politika, kurių paskirtis visada buvo kurti miestų ateitį, yra šio proceso esmė, tačiau jas reikia atnaujinti, kad tarnautų visiems.
   Maistas – bus nagrinėjami agroekologijos, teisingumo maisto srityje, galimybės naudotis žeme ir valstybinės žemės valdymo siekiant prisidėti prie tvaresnių ir teisingesnių maisto sistemų kūrimo klausimai. Plėtojant šią temą, turėtų būti pabrėžiama maisto sistemų lokalizavimo svarba, išorinių veiksnių įtaka maisto kainoms ir vietinių bei ekologiškų maisto produktų viešųjų pirkimų skatinimas. Palaikant politikų suderinamumo ir išteklių telkimo aspektą, būtų galima paskatinti sisteminius pokyčius Europos Sąjungoje ir prisidėti prie kitų tikslų, pavyzdžiui, Europos žaliojo susitarimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, įgyvendinimo.
   Kvietimas teikti paraiškas miestams, valstybėms narėms ir kitoms organizacijoms galioja iki 2023 m. rugsėjo 29 d.
   Teikti paraišką tapti UAEU partneriais arba koordinatoriais galima internetu. 
   Šioje interneto svetainėje pateikti paaiškinimai ir reikalavimai kandidatams ir teikiamiems dokumentams. Taip pat yra galimybė užduoti papildomų klausimų.
   Laukiame motyvuotų partnerių ir partnerysčių koordinatorių.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija
Informacija atnaujinta 2023-09-06 09:55