Skelbimas

Lietuvoje pirmą kartą rengiami „Metų europiečio“ apdovanojimai – kandidatą nominuoti gali visi

2021 02 17

Lietuvoje pirmą kartą rengiami „Metų europiečio“ apdovanojimai – kandidatą nominuoti gali visi
   Šiemet pirmą kartą Lietuvoje vyks „Metų europiečio“ apdovanojimai. Jais siekiama pagerbti asmenį, kuris prisidėjo prie Europos vertybių sklaidos Lietuvoje, glaudesnio bendradarbiavimo  su ES ir jos keliamų tikslų įgyvendinimo. Rinkimus skelbia asociacija „Europiečių judėjimas“.
 
   Kaip teigiama organizatorių pranešime, šie apdovanojimai jau ne vienerius metus vykstantys daugelyje Europos šalių, tarp jų ir kaimyninėje Latvijoje bei Estijoje, šiemet pirmą kartą rengiami ir Lietuvoje. „Metų europiečio“ rinkimus organizuoja Europiečių judėjimas kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje.
 
   „Europiečių judėjimas inicijuodamas „Metų europiečio“ (-tės) apdovanojimą Lietuvoje siekia, kad žmonės labiau domėtųsi tuo, kas vyksta Europos Sąjungoje ir kad jie patys norėtų aktyviau dalyvauti ES vykstančiuose procesuose savo kasdieniniu darbu, idėjomis ar iniciatyvomis. Europos esamai situacijai ir ateičiai svarbus kiekvieno europiečio indėlis, kokią Europą patys sukursime, tokia ji ir bus. Europa – tai mes. „Metų europiečiu“ (-te) gali būti nominuojamas kiekvienas. Siekiame, kad „Metų europiečio“ (-tės) apdovanojimai taptų gražia tradicija, kai kasmet labiausiai nusipelnęs žmogus, savo darbais prisidėjo prie ES vertybių sklaidos, europinių temų atskleidimo ir priartinimo prie Lietuvos žmonių ar kitais veiksmais siekia prisidėti prie ES ateities diskusijų Lietuvoje, būtų pastebėtas ir apdovanotas”, – akcentuoja Gaja Šavelė, EML valdybos pirmininkė.
 
   Organizatoriai sieks, jog „Metų europiečio“ (-tės) rinkimai taptų tradiciniais ir galėtų vykti kasmet. „Nors praeiti metai buvo kupini iššūkių Europai ir visai pasauliui, kartu tai laikotarpis, atskleidęs pilietinio ir europinio solidarumo, vienybės svarbą. Šiuo laikotarpiu buvo vykdyta daug pilietinių ir verslo iniciatyvų, atspindinčių Europos vertybes ir prisidėjusių prie ES tikslų siekimo. Konkursu norime suteikti šioms iniciatyvoms matomumą bei pagerbti jas kūrusius ar įgyvendinusius žmones”, – teigia EML vykdančioji direktorė Laura Tatarėlytė.Tiek dalyvavimas Konkurse, tiek kandidato ar kandidatės nominavimas yra atviras visiems – iki š. m. vasario 25 d. visuomenė kviečiama siūlyti savo kandidatus.
 
Kas gali būti nominuojamas?
 
   Konkurso nuostatuose rašoma, kad nominuojami gali būti visi fiziniai asmenys, kurie savo veikla:
   Parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes – pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus ir tokiu būdu skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje;
  Prisidėjo prie didesnio ES valstybių narių piliečių tarpusavio supratimo ir glaudesnės integracijos, gilesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje skatinimo;
   Parodė inciatyvą ir išskirtines pastangas skleidžiant vieningos Europos idėjas;
   Įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, skatinančias žaliąją transformaciją, skaitmenizacijos plėtrą bei atsparumo grėsmėms didinimą ar kitokiais būdais prisidėjo prie ES keliamų tikslų įgyvendinimo.
   Asmenys negali būti nominuojami už veiklą, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus. Veikla (ar jos dalis), už kurią asmuo yra nominuojamas, turi būti vykdyta ar vykdoma Lietuvos teritorijoje arba glaudžiai susijusi su teigiamų pokyčių Lietuvoje skatinimu. Apdovanojimas skiriamas už veiklą, vykdytą 2020 metais, nepaisant to, kada ji buvo pradėta.
Kaip nominuoti?
 
   Nominacijas kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali teikti užpildydamas šią anketą iki vasario 25 d., prieš tai susipažinus su Konkurso nuostatais.
 
Komisija, vertindama kandidatus, remsis šiais kriterijais:
• Veiklos išskirtinumas ir/arba inovatyvumas,
• Veiklos svarba – vykdyta/vykdoma veikla skirta svarbiai problemai spręsti arba poreikiui tenkinti,
• Ilgalaikis veiklos teigiamas poveikis,
• Įgyvendintų teigiamų pokyčių mastas.
 
   Prašome atsižvelgti į tai, jog Komisija atrinkdama pretendentus Metų Europiečio (-tės) 2021 apdovanojimui gauti remsis argumentais ir informacija, kurią anketoje pateikia nominuojantis asmuo, todėl veiklą, už kurią asmuo nominuojamas, prašome aprašyti tiksliai, aiškiai ir išsamiai, patikrinti informacijos teisingumą. Organizatoriai neatsako, jei su nominuotu asmeniu nurodytais kontaktais neįmanoma susisiekti.
 
Kaip bus vykdoma atranka?
 
   Metų Europiečio rinkimai vyks dviem etapais: pirmajame etape (š.m. sausio 25 d. – vasario 25 d. visuomenė bus kviečiama nominuoti kandidatus, iš kurių Konkurso atrankos komisija atrinks 5 pretendentus Metų Europiečio (-tės) 2021 apdovanojimui gauti. Iš šių penkių pretendentų laimėtoją viešu balsavimu išrinks visuomenė š.m. balandžio 21-29 dienomis LRT.lt portale.
 
   Konkurso atrankos komisija bus sudaryta iš Europiečių judėjimo, Užsienio reikalų ministerijos, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Informacinio partnerio atstovų ir nepriklausomų ekspertų.
 
   Laimėtojas bus iškilmingai apdovanotas simbolinės vertės prizu š.m. gegužės mėnesį vykstančių Europos dienos renginių metu.

Nominacijas kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali teikti užpildydamas šią anketą  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbVKQ7ZMzReOLwcZsoBxf391EdfluANMnDXlUyWjeSyLAkCw/viewform) iki vasario 25 d., prieš tai susipažinus su Konkurso nuostatais.

 
„Europiečių judėjimas Lietuva“ informacija
Informacija atnaujinta 2021-02-17 10:44