Skelbimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-05-16 nuotolinis posėdis

2022 05 10

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, 2022 m. gegužės 16 d.  9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kryžiaus, vad. Tautos kryžiumi (u. k. 2888), Raseinių r. sav., Betygalos sen., Betygalos mstl., Sporto g., apskaitos duomenų tikslinimo.
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: nustatyti kryžiaus vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytėlės prie medžio su ornamentuotu kryželiu (u. k. 13453), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Padubysio k., apskaitos duomenų tikslinimo.
Statusas: Registrinis.
Akto parengimo pagrindas: 2020-11-20 raštu Nr. 9.52(E)2-2813 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: nustatyti koplytėlei vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
Informacija atnaujinta 2022-05-10 17:02