Skelbimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2021-08-25 nuotolinis posėdis

2021 08 20

   2021 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:
 
Darbotvarkė:
1. Pocelonių kalno, vad. Šventkalniu  (12183), Alytaus r. sav., Daugų sen., Pocelonių k. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pocelonių kalnas, vad. Šventkalniu  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.
Aktu siūloma: apibrėžti kalno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (padidinant šiaurės, pietvakarių ir pietų kryptimis, sutapatinant su preliminariais ir kadastriniais matavimais matuotų žemės sklypo ribomis), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus sumažinti vizualinį apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
2. Pocelonių kalno, vad. Perkūnkalniu  (1841), Alytaus r. sav., Daugų sen., Pocelonių k. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pocelonių kalnas, vad. Šventkalniu  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.
Aktu siūloma: apibrėžti kalno teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (sumažinant šiaurės, rytų ir pietų kryptimis, sutapatinant su preliminariais ir kadastriniais matavimais matuotų žemės sklypo ribomis), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus sumažinti vizualinį apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
3. Dirmiškių piliakalnio su gyvenviete (31920), Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Balkasodžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo
Papildoma informacija:
Statusas: Dirmiškių piliakalnis su gyvenviete Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti apsaugos zoną.
Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, kuris patektų į geodeziškai matuotą miškų ūkio paskirties žemės sklypą.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centro Vietų skyriaus vedėjas Arūnas Strazdas.
Kultūros paveldo centras.
 
4. Ročiškės piliakalnio (5569), Raseinių r. sav., Betygalos sen., Ročiškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo
Papildoma informacija:
Statusas: Ročiškės piliakalnis, vad. Pilaite Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: piliakalnis patenka į Dubysos regioninio prako Betygalos kraštovaizdžio draustinį, tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
5. Aukštųjų Šančių piliakalnio, vad. Pilaite (3454), Kauno m. sav., Kauno m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Aukštųjų Šančių piliakalnis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintinas vizualinės apsaugos pozonis.
Aktu siūloma: atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, sumažinti vizualinį apsaugos pozonį (sumažinant šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), patikslinti ir nustatyti vertingąsias savybes (kultūrinį sluoksnį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
6. Marvelės piliakalnio su gyvenviete (31241), Kauno m. sav., Kauno r. sav, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijavo Marvelės piliakalnio su gyvenviete skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti apsaugos zoną, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija.
Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (šiaurės rytinei teritorijos daliai, pietvakarinė teritorijos dalis patenka į draustinio teritoriją), apibrėžti teritoriją, ją kiek padidinant (padidinant pietų kryptimi, sutapatinant su geodeziškai matuoto žemės sklypo ribomis.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
7. Vieškūnų piliakalnio su gyvenviete (32826), Kauno m. sav., Kauno m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Vieškūnų piliakalnis su gyvenviete Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijavo Dirmiškių piliakalnio su gyvenviete skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: piliakalnis su gyvenviete patenka į Kauno marių regioninio parko Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinio draustinio teritoriją, tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos, patikslini vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
8. Pagaršvio piliakalnio su gyvenviete (22571), Prienų r. sav., Pakuonio sen., Pagaršvio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pagaršvio piliakalnis su gyvenviete Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti Pagaršvio piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant šiaurės vakarų kryptimi, sutapatinant su gretimo preliminariais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (sumažinant visomis kryptimis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio (patektų į apibrėžtą teritoriją), kompleksiniam kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
9. Pašlavančio piliakalnio su gyvenviete (22589), Prienų r. sav., Šilavoto sen., Pašlavančio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pašlavančio piliakalnis su gyvenviete Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti Pašlavančio piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant visomis kryptimis, sutapatinant rytų ir šiaurės pusėse su kadastriniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis, vakarų ir pietų pusėse su preliminariais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (sumažinant šiaurės, vakarų, rytų ir pietryčių kryptimis), kompleksiniam kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
10. Pelekonių piliakalnio II su gyvenviete (32635), Prienų r. sav., Jiezno sen., Dambavos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pelekonių piliakalnis II su gyvenviete Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2020-12-04 įsakymu Nr. Į-351 inicijavo Pelekonių piliakalnio II su gyvenviete skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti Pašlavančio piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą sumažinant (sumažinant šiaurės ir pietvakarių kryptimis, sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis, vakarų ir pietų pusėse su preliminariais matavimais matuoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo ribomis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
11. Pelekonių piliakalnio III su gyvenviete (5519), Prienų r. sav., Jiezno sen., Pelekonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pelekonių piliakalnis III su gyvenviete Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, neapibrėžti apsaugos zonos.
Aktu siūloma: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
12. Pieštuvėnų piliakalnio, vad. Didžiuliu kalnu (5534), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Pieštuvėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti Pieštuvėnų piliakalnio, vad. Didžiuliu kalnu teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant šiaurės rytų, pietryčių, pietvakarių kryptimis, sutapatinant su kadastriniais bei preliminariais matavimais matuotų žemės sklypo ribomis), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
13. Piliakiemių piliakalnio su gyvenviete (31922), Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Piliakiemių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakiemių piliakalnis su gyvenviete Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijavo Piliakiemių piliakalnio su gyvenviete skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti Piliakiemių piliakalnis su gyvenviete teritoriją, jo plotą sumažinant (padidinant šiaurės kryptimi, sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis, sumažinant šiaurės rytų ir rytų kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (sumažinant visomis kryptimis).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras
 
14. Vorėnų piliakalnio su gyvenviete (24043), Molėtų r. sav., Suginčių sen., Vorėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Vorėnų piliakalnis su gyvenviete Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti Vorėnų piliakalnio su gyvenviete teritoriją, sutapatinant su kadastriniais ir preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (sumažinant visomis kryptimis), kompleksiniam kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
15. Vorėnų pilkapynas (3229), Molėtų r. sav., Suginčių sen., Vorėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Vorėnų pilkapynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.
Aktu siūloma: apibrėžti Vorėnų pilkapyno teritoriją, ją padidinant (padidinant šiaurės, šiaurės rytų, pietryčių kryptimis, sutapatinant su kadastriniais ir preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (šiaurės, šiaurės rytų, pietryčių kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
16. Strėvos pilkapynas (3505), Trakų r. sav., Trakų sen., Strėvos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Strėvos pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas kultūros paminklu, Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: 2021-04-20 raštu Nr. (9.52 E)2-954 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 
Akto parengimo tikslai/motyvai: pilkapynas patenka į Spindžiaus kraštovaizdžio draustinio  teritoriją, tikslintina apsaugos zona.
Aktu siūloma: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
Informacija atnaujinta 2021-08-20 09:24