Skelbimas

Nemakščių mstl. nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo sklype Legotiškių k., Raseinių r. sav. projektas

2021 03 01

Statytojas: UAB „Raseinių vandenys”
Projektinius pasiūlymus rengia: UAB „Palaimos projektai”
Projekto pavadinimas: NEMAKŠČIŲ MSTL. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO SKLYPE KAD. NR. 7238/0001:275 LEGOTIŠKIŲ K., RASEINIŲ R. SAV. PROJEKTAS
Žemės sklypo rodikliai:
Adresas: Legotiškių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
Žemės sklypo kadastro Nr. 7238/0001:275
Statybos rūšis: Rekonstravimas
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektų vadovas Kęstutis Kabakas, atest. Nr. 13905, el.p. [email protected],  tel. nr. +3706 8377067;
Statytojas: UAB „Raseinių vandenys”, Žemaičių g. 8, LT-60119 Raseiniai, Tel. Nr. +370 42 870350  
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Raseinių rajono sav., Nemakščių sen., Legotiškių k. (valymo įrenginių teritorija). Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešojo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2021-03-16
Tel. Nr. +3706 83 77067
Raštu adresas:  Mikalajūnų g. 9, Gelvonai, LT-19201 Širvintų r.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu nurodytu adresu ar elektroniniu paštu iki viešojo susirinkimo.
Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Raseinių rajono sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27,  2021-03-16, 15:00, Esant karantino apribojimams viešasis susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:[email protected]/1614073987544?context=%7B%22Tid%22:%22e339873c-add7-4648-b4f0-0967f70ec9b2%22,%22Oid%22:%22a2884dd7-597e-48a4-836b-f79fb6659ce7%22%7D


 
Informacija atnaujinta 2021-03-01 18:46