Skelbimas

Numatomas Sandėliavimo paskirties pastato projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

2024 04 19

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato Raseinių rajone, Slabados k., žemės sklype Minionių g.1B statybos projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene
 
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Raseinių rajone, Slabados k., Minionių g.1B (žemės skl. Nr. 7265/0001:550)
 
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), tel. +37068606110, el. paštas [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Stanislovas Lukšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1087, išduotas nuo 2016 10 24), el. paštas [email protected], UAB „Archko“, Turgaus A.27, Klaipėdos m., tel. +37068606110, el. paštas [email protected]
 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB Loskana. į.k. 172385876. Slabada, LT-60109 Raseinių r.. [email protected] , tel. 0 618  75 550
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB Loskana. Slabada, LT-60109 Raseinių r.. tel. +37068606110, darbo dienomis 08:00-17:00. Iki 2024-05-10
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2024-05-10,  el. paštu [email protected], tel. Nr. +37068606110, UAB Archko. Turgaus A.27, Klaipėdos m.
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu, 2024-05-13, 15:00 val. nuoroda https://join.skype.com/E3YKNF91IO9n 
 
Informacija atnaujinta 2024-04-19 08:47