Skelbimas

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo

2022 11 25

   Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.

   Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugos konkrečiam asmeniui su negalia teikiamos pagal jo negalios pobūdį atsižvelgiant į jo poreikius.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

   Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai.

   Raseinių rajono savivaldybėje asmenims su negalia, paslaugos poreikį nustato Socialinės paramos skyriaus specialistas, dirbantis asmens (šeimos) deklaruotos ar nuolatinės gyvenamosios vietos seniūnijoje, pateikus raštišką prašymą tiesiogiai, paštu ar elektroniniais ryšiais.

   Kreipdamiesi į Specialistą ar Socialinį darbuotoją dėl paslaugų teikimo asmenys pateikia:

  1. prašymą gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr

Informacija atnaujinta 2022-11-25 14:00