Skelbimas

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo

2023 01 02

   Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.
   Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugos konkrečiam asmeniui su negalia teikiamos pagal jo negalios pobūdį atsižvelgiant į jo poreikius.
 
Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:
 
  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.
   Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai.
   Raseinių rajono savivaldybėje asmenims su negalia, paslaugos poreikį nustato Socialinės paramos skyriaus specialistas, dirbantis asmens (šeimos) deklaruotos ar nuolatinės gyvenamosios vietos seniūnijoje, pateikus raštišką prašymą tiesiogiai, paštu ar elektroniniais ryšiais.
   Kreipdamiesi į Specialistą ar Socialinį darbuotoją dėl paslaugų teikimo asmenys pateikia:
  1. prašymą gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
 
Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr

INFORMACIJA APIE AKREDITUOTAS ĮSTAIGAS TEIKIANČIAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS

 

 Nr.

Įstaigos pavadinimas, kontaktai

Paslaugų rūšis

Vietų skaičius

1.

Maltos ordino pagalbos tarnyba, Viduklės grupė

Žemaitės g. 2, Viduklė, tel. 861595297

El. p. [email protected]

Pagalbos į namus,

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje.

 

10

 

20

2.

VšĮ LASS Pietvakarių centras

V. Kudirkos g. 6, Raseiniai, tel. 837731611, 842851880

El. p. [email protected]

Pagalbos į namus,

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje.

 

10

  

30

3.

Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga

V. Kudirkos g. 6, Raseiniai, tel. 861117791

El. p. [email protected]

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

18

4.

Raseinių rajono Neįgaliųjų draugija

V. Kudirkos g. 6, Raseiniai, tel. 868997982 el. p. [email protected]

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

20

5.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“

Kalnų g. 15A, Raseiniai, tel. 861590745 el. p. [email protected]

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

12

6.

Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“

Liolingos g. 1, Kaulakių k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav., tel. 861526946 el. p. [email protected]

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

12

7.

Šiluvos Neįgaliųjų globos bendrija

Jono Pauliaus II g. 12, Šiluva, tel. 861618876

El. p. [email protected]

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

10

 

 

Informacija atnaujinta 2023-01-02 13:29