Skelbimas

Nuomojančių ir laukiančių eilėje socialinio būsto asmenų dėmesiui

2021 03 10

   Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo  (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 5 dalies 2 punktu, asmenys ar šeimos, gaunančios paramą būstui išsinuomoti privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 3 d., Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).
   Atkreipiame dėmesį, kad deklaracijos pateikti, kaip būdavo prašoma anksčiau, nereikia.
   Įspėjame, kad  vadovaujantis  Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 9 punktu, asmenys ir šeimos, kurios iki einamųjų metų gegužės 3 dienos nepateiks Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto ir pajamų deklaracijos, bus braukiami iš sąrašų, vadovaujantis  Įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 4 punktu, asmeniui ar šeimai, nedeklaravus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka  turto ir pajamų iki einamųjų metų gegužės 3 dienos,  bus nutraukta socialinio būsto nuomos sutartis.
Informacija atnaujinta 2021-03-10 14:25