Skelbimas

Pakartotinis konkursas į savivaldybės kontrolieriaus (-ės) pareigas

2023 09 01

Pakartotinis konkursas į savivaldybės kontrolieriaus (-ės) pareigas
Vadovavimo patirtį pagrindžiantys dokumentai:
- darbo sutartis, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis ir darbo funkcijos;
- darbdavio rašytinė informacija (pvz.: išduota pažyma) su nurodytu darbo pradžios ir pabaigos laikotarpiu ir apie susitartos darbo funkcijos turinį ir jos apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus;
- pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;
- vadovavimo komisijoms/asmenų grupės darbui atveju – teisės aktai (pvz.: įsakymas), pavedimai, kiti dokumentai, susiję, su komisijos/grupės vadovo paskyrimu, įgaliojimais, vykdyta veikla ir kt.;
- kiti dokumentai, pagrindžiantys vadovaujamo darbo patirtį.
Informacija atnaujinta 2023-09-01 16:27