Skelbimas

Panaudos gavėjų dėmesiui

2021 03 26

   Primename, kad vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 punktu,  panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijai ataskaitą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurioje nurodoma, kaip yra vykdomi panaudos sutartyje numatyti įsipareigojimai.
   Ataskaitas siųsti el. paštu [email protected] arba paštu V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai. Kilus klausimams kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Rūtenę Žemkauskienę, tel. 8 (694) 91312 arba el. paštu [email protected].
 
Informacija atnaujinta 2021-03-26 13:40