Skelbimas

Parama apsisaugoti nuo vilkų

2021 08 17

    Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės  ,,Investicijos į materialųjį turtą” veiklą ,,Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą”.
    Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. spalio 15 d. NMA teritoriniuose padaliniuose.
  Šiemet buvo pakoreguotos įgyvendinimo taisyklės, siekiant suteikti galimybę šia parama pasinaudoti didesniam pareiškėjų ratui. Raseinių rajono savivaldybė buvo  įtraukta į sąrašą paramai gauti.
   Reikalavimai pareiškėjams – pareiškėjai turi užsiimti žemės ūkio veikla, t. y. deklaruoti pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turėti Ūkinių gyvūnų registe užregistruotų ūkinių gyvūnų – ne mažiau kaip 1 SG.
     Tinkamos finansuoti išlaidos
     Pareiškėjams bus kompensuojamos šios patirtos išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemones:
  1. už vielinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis;
  2. juostinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis;
  3. tinklinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis;
  4. elektros tiekimo ir palaikymo įrenginį (-ius) ir (arba) jo (-ų) dalis.
    Įgytas ir įrengtas apsaugos nuo vilkų priemones reikės išlaikyti bei užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, t. y. 5 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos.
   Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 5 tūkst. Eur. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM. Paramos lėšomis PVM nekompensuojamas. 
   Projektą reikia įgyvendinti ir NMA pateikti mokėjimo prašymą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos ir projekto kontrolės laikotarpiu faktiškai išlaikyti ne mažiau negu paraiškos pateikimo metu turėtą metinį vidutinį SG skaičių.
   Dėl konsultacijų galima kreiptis  į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai) vedėją Liną Čėsnienę, 116 kab., tel. (8 428) 79 586, el. p. [email protected] ir vyr. specialistę Kristiną Grigienę, 109 kab.,  tel. (8 428) 79 587, el. p. [email protected]
 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus informacija
Informacija atnaujinta 2021-08-17 13:42