Skelbimas

Parama žemės ūkio vandentvarkai

2022 03 31

   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.  kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. 
   Priemonės tikslas –  didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą.
   Tikslinės sritys:
 • investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą;
 • žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.
   Galimi pareiškėjai:
 • savivaldybės;
 • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 • fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos (-ų) ribomis.
 
   Paramos suma:
 • projektui – negali viršyti 300 000 Eur;
 • projektui, kuriuo rekonstruojami polderio melioracijos statiniai:
  • o jei visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją – negali viršyti 600 000 Eur;
  • o jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją – negali viršyti 300 000 Eur.
   Tinkamos finansuoti išlaidos:
 • Melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos. Kalkinimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, kai kalkinimas yra vienkartinis veiksmas per visą projekto eigą ir jo išlaidos neviršija 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų;
 • naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 • vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės);   
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios negali viršyti 10 proc. projekto bendrųjų išlaidų.

   Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia

Informacija atnaujinta 2022-03-31 14:33