Skelbimas

Parengtas kitos (fermų) paskirties pastato-fermos statybos projektinis pasiūlymas

2023 07 17

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VII skyriaus ,,Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengtas kitos (fermų) paskirties pastato-fermos Švendūnos k. 9., Nemakščių sen., Raseinių r. sav. statybos projektinis pasiūlymas
Objekto pavadinimas:
Ferma ir stoginė
Statytojas (Užsakovas):
UAB „Raskafas“
Projektuojamo statinio statybvietės adresas:
Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
Statinio paskirtis:
Ferma- Kita (fermų)
Stoginė - -Kitos paskirties inžinerinis statinys
Žemės sklypo kadastrinis numeris:
Nr.7238/0006:151
Žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas
Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Projektuotojas, projektinių pasiūlymų rengėjas:
UAB „Lanida“, Dariaus ir Girėno 42 A, Šilalė, tel.: +370 652 69169;
Projekto autorius / - iai:
PV Juozas Mitkus, el. p.: [email protected], tel.: +370 656 98698
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima:
UAB „Lanida“ patalpose adresu Dariaus ir Girėno 42 A, Šilalė, darbo dienomis nuo 10.00 val. - 12.00 val., iki 2023 m. rugpjūčio 3 d.; tel.: +370 656 98698
Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti :
Raštu pateiktus pasiūlymus atsiųsti į el. paštą:  [email protected] iki 2023m. rugpjūčio 3 d.
Viešasis susirinkimas vyks:
2023 m. rugpjūčio 3 d. 15 val. nuotoliniu būdu:
Topic: Viešas susirinkimas dėl Kitos (fermų) paskirties pastato-fermos Švendūnos k. 9., Nemakščių sen., Raseinių r. sav. statybos projekto
Meeting ID: 817 4684 0946
Passcode: 2Cgr8g
Informacija atnaujinta 2023-07-17 10:41