Skelbimas

Parengtas naujai skelbiamų gamtos paveldo objektų įsakymo projektas

2023 12 18

   Informuojame apie parengtą aplinkos ministro įsakymo „Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
   Gamtos paveldo objektų teritorijose bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II skirsnyje nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, o Gamtos paveldo objektų buferinės apsaugos zonose 5 skyriaus III skirsnyje  nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
   Nuo š. m. gruodžio 13 d. su aplinkos ministro įsakymo projektu galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje, nuorodoje. Šiuo įsakymu bus patvirtintos ir naujų gamtos paveldo objektų schemos, su kuriomis galite susipažinti šioje nuorodoje.
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 str. 1 dalimi - per 20 d.d. iki sprendimo priėmimo dienos savivaldybių, kurių teritorijoje paskelbti nauji gamtos paveldo objektai, interneto svetainėse turi būti paviešinta informacija apie parengtą įsakymo Projektą. Prašome paskelbti informaciją su nuorodą į Projektą bei gamtos paveldo objektų schemas.
Informacija atnaujinta 2023-12-18 08:35