Skelbimas

Parengtas projektinis pasiūlymas

2024 03 14

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Kitos (fermų) paskirties pastatų-kiaulidžių Švendūnos k. 9., Nemakščių sen., Raseinių r. sav. paskirties keitimo paskirties keitimo į Kitos (ūkio) paskirties ūkinius pastatus, tame tarpe vieno iš jų pastato pažymėto plane 8Ž1p rekonstravimo, nugriaunant jo priestatą 1ž1p ir Kitos (fermų) paskirties neypatingojo pastato-kiaulidės (unikalus Nr.7298-0007-7074, pažymėtas plane 7Ž1p)  griovimo projektinis pasiūlymas
Objekto pavadinimas:
Fermos
Statytojas (Užsakovas):
UAB „Raskafas“
Projektuojamo statinio statybvietės adresas:
Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
Statinio paskirtis:
Buvo Kita (fermų) dabar bus Kita (ūkio)
Žemės sklypo kadastrinis numeris:
Nr.7238/0006:151
Žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas
Valstybinė žemė
Projektuotojas, projektinių pasiūlymų rengėjas:
UAB „Lanida“, Maironio 20A., Šilalė, Šilalė, tel.: +370 652 69169
Projekto autorius / - iai:
PV Juozas Mitkus, el. p.: [email protected], tel.: +370 656 98698
Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima:
UAB „Lanida“ patalpose adresu Maironio 20A., Šilalė, darbo dienomis nuo 10:00 val. - 12:00 val., iki 2024 m. kovo 27 d.; tel.: +370 656 98698
Taip pat projektiniai pasiūlymai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti :
Raštu pateiktus pasiūlymus atsiųsti į el. paštą:  [email protected] iki 2024 m. kovo 27 d.
Viešasis susirinkimas vyks:
2023 m. kovo 27 d. 15 val. nuotoliniu būdu:
Topic: Susirinkimas dėl paskirties keitimo Švendūnos k. 9., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 818 2631 4403
Passcode: 4yjY1t
Informacija atnaujinta 2024-03-14 09:05