Skelbimas

Parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas

2023 02 06

   Raseinių rajono savivaldybė informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Žvyryno gatvės įrengimui (pratęsimui) per „Vyturių“ gyvenamąjį kvartalą) projektas, sklypui Stonų g. 20, Raseiniuose (toliau – projektas).
   Projekto tikslai ir uždaviniai – parengti projektą, paimant visuomenės poreikiams  žemės sklypą ir statinius , nustatant ar pakeičiant žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir  naudojimo būdą, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas. Žemės paėmimas numatytas keliui įrengti, jį eksploatuojant reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams statyti.
   Projekto organizatorius – Raseinių rajono  savivaldybės administracija,  juridinio asmens kodas 288740810 (V. Kudirkos  g. 5, 60150 Raseiniai), adresas internete www.raseiniai.lt,  kontaktinis asmuo Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas - Artūras Balčiauskas, telefono Nr. (8 428) 79 575 , 8 694 23 981, el. paštas - [email protected].
   Projekto rengėjas – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius), kontaktiniai asmenys: Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadovė Justina Risovienė, tel. Nr. (8 682) 13 018, el. paštas - [email protected]) ir Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Dirvanauskienė (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. VP-31, tel. +37061428458, el. paštas - [email protected]).
    Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2023 m. vasario 13 d. iki 2023 m. vasario 27 d.  Raseinių rajono savivaldybėje, viešinimas skelbimų lentoje.
    Pasiūlymus per šį terminą galima pateikti raštu projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.
 
 
Raseinių rajono savivaldybės administracijos informacija
Informacija atnaujinta 2023-02-06 16:56