Skelbimas

Parengti gyvenamojo namo rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą su gyvenamosiomis patalpomis projektiniai pasiūlymai

2021 12 08

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis,  parengti Gyvenamojo namo Raseinių r. sav., Raseinių m., Šaltinio g. 3, rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą su gyvenamosiomis patalpomis projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas Raseinių r.sav., Raseiniai, Šaltinio g. 3;
2. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas;
3. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, [email protected] Maironio g. 8, Raseiniai, tel. +370 682 70934, P.V. Andrius Žemkauskas, [email protected], tel. 8 682  70 934, P.D.A. Laima Butkienė, [email protected], tel Nr. +370 600 49 936;
4. Statytojas: Č.D. ;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainėje – www.raseiniai.lt; Projektuotojo patalpose:  Maironio g. 8, Raseiniai, darbo dienomis (8:00-12:00 ir 13:00-17:00) nuo pranešimo Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos iki 2021 gruodžio 23 d. 12 val.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: [email protected];
7. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. gruodžio 23 d. 15.00 val. Raseinių r. sav., Raseiniai, Maironio g. 38, (Raseinių seniūnijos patalpose).
Informacija atnaujinta 2021-12-08 13:35