Skelbimas

Parengti parduotuvės pastato, Raseinių r. sav., Slabados k., Minionių g.1A, statybos projektiniai pasiūlymai

2021 03 31

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis,  parengti parduotuvės pastato, Raseinių r.sav., Slabados k., Minionių g.1A, statybos projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinio adresas Raseinių r.sav., Paliepių sen., Slabados k., Minionių g.1A;
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties  pastatas;
  3. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, [email protected] Maironio g. 8, Raseiniai, tel.: Nr. +370 682 70934, P.V. Andrius Žemkauskas, [email protected], tel. Nr. 868270934, P.D.A. Laima Butkienė, [email protected], tel Nr. +370 600 49936;
  4. Statytojas: A.Liatuko komercijos įmonė , tel. Nr. +370 65937912;
  5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2021 m. kovo 29 d. - 2021 m. balandžio 16 d. UAB „Proidėja“ patalpose, Maironio g. 8, Raseiniai ir www.raseiniai.lt;
  6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: [email protected];
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio 16 d. 15:30 val. Maironio g. 8, Raseiniai (IV aukšte UAB „Proidėja“ patalpose, įėjimas iš kiemo pusės). Dėl pandemijos, susirinkimas virtualioje Zoom platformoje:
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 956 8647 1350
Passcode: 6D0AUc
Informacija atnaujinta 2021-03-31 14:16