Skelbimas

Parengti projektiniai pasiūlymai

2023 11 08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis,  parengti Buto Raseinių r. sav., Raseinių m., Maironio g. 1-3, paprastojo remonto aprašo, projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas Raseinių r. sav., Raseinių m., Maironio g. 1-3;
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų pastatas);
3. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, [email protected] Maironio g. 8, Raseiniai, tel. +370 682 70934,   P.V. Andrius Žemkauskas, [email protected], tel. 8 682  70 934.
4. Statytojas: K.V.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2023 m. lapkričio 7 d. – 2023 m. lapkričio 28 d. UAB „Proidėja“ patalpose, Maironio g. 8, Raseiniai ir www.raseiniai.lt;
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: [email protected];
7. Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. lapkričio  29 d. 16.00 val. projektuotojo UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai, patalpose.
Projektiniai pasiūlymai »
Informacija atnaujinta 2023-11-08 16:09