Skelbimas

Parengti projektiniai pasiūlymai

2024 02 15

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis, parengti.
   Gydymo paskirties pastato – ambulatorijos Raseinių r. sav., Žaiginio mstl., Pievų g. 3, paskirties keitimas į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą, projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas Raseinių r. sav., Žaiginio mstl., Pievų g. 3;
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo paskirties pastatas - ambulatorija;
3. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, [email protected] Maironio g. 8, Raseiniai, tel. +370 682 70934, P.V. Andrius Žemkauskas, [email protected], tel. 8 682  70 934.
4. Statytojas: Raseinių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2024 m. vasario 9 d. – 2024 m. vasario 29 d. UAB „Proidėja“ patalpose, Maironio g. 8, Raseiniai ir www.raseiniai.lt;
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: [email protected];
7. Viešas susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 29 d. 16.00 val. projektuotojo UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai, patalpose.

Projektiniai pasiūlymai 

Informacija atnaujinta 2024-02-15 14:22