Skelbimas

Parengti projektiniai pasiūlymai

2024 02 15

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis,  parengti Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų padargų sandėlių ir stoginės Raseinių r. sav., Betygalos sen., Liktėnų k. 1, projektiniai pasiūlymai.
 
1. Statinio adresas Raseinių r. sav., Betygalos sen., Liktėnų k. 1;
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.1 – padargų sandėlis; Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.2 – padargų sandėlis; Kitos paskirties inžinerinis statinys – stoginė.
3. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, [email protected] Maironio g. 8, Raseiniai, tel. +370 682 70934,   P.V. Andrius Žemkauskas, [email protected], tel. 8 682  70 934.
4. Statytojas: S.A.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2024 m. vasario 12 d. – 2024 m. kovo 1 d. UAB „Proidėja“ patalpose, Maironio g. 8, Raseiniai ir www.raseiniai.lt;
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: [email protected];
7. Viešas susirinkimas įvyks 2024 m. kovo 1 d. 16.00 val. projektuotojo UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai, patalpose.
 
Informacija atnaujinta 2024-02-15 14:39