Skelbimas

Parengti projektiniai pasiūlymai

2024 03 14

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti, Paslaugų paskirties pastato (autoserviso) 1P1p (unik. Nr.:7298-8008-3014) ir katilinės pastato 2H1p (unik.Nr.:7298-8008-3028) Raseinių raj. sav., Kalnujai, Eglynės g. 3 rekonstravimo projektas, projektiniai pasiūlymai.

1. Statinio adresas: Raseinių raj. sav., Kalnujai, Eglynės g. 3, 7210/0003:307 Gabšių k.v.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų.
3. Statybos rūšis. Rekonstravimas
4. Statinio kategorija. Neypatingas statinys
5. Statytojas: UAB „AVAK“
6. Projektuotojas: UAB „KAPSAI“, Kaunas, Kapsų g -77-1. įmonės kodas 304148978. Elektroninis pašto adresas: info @kapsunamai.l t, Tel.Nr..: +370 699 47174.
7. Projekto architektai / autoriai: (Projekto vadovas) - J. Garanašvili , (architektas.) - E. Venckus.

   Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis, susitarus, 2024-03-13 d. – 2024-04-05 d. 9-17 val. projektuotojų būstinėje: Kaunas, Kapsų g 77, telefonu: +370 699 47174, elektroniniu paštu: [email protected], arba Raseinių raj. savivaldybės interneto svetainėje: https://www.raseiniai.lt/statyba/?lang=lt . Projektinių pasiūlymų skiltyje. Projektiniai pasiūlymai – teikiami raštu iki viešo susirinkimo. Iki 2024-04-05.
   Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo, susitarus, iki 2024-04-05 d. 9-17 val. projektuotojų būstinėje: Kaunas, Kapsų g 77, telefonu: +370 699 47174, elektroniniu paštu: [email protected]. Teikiant pasiūlymus projektuotojams, turi būti nurodyti: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, susisiekimo duomenys (tel. nr., el pašto adresas ir kt.), pasiūlymo teikimo data, informacija ir pasiūlymų pagrindimo motyvai.

Viešas susirinkimas įvyks 2024-04-05 15.00 val, nuotoliniu būdu. 
NUORODA: https://teams.live.com/meet/9495572086927?p=aSbURG4WfjkdtxZd 

Projektiniai pasiūlymai »

Informacija atnaujinta 2024-03-14 13:38