Skelbimas

Parengti projekto „Kultūros paskirties pastato Raseinių r. sav., Verėduvos k., Ateities g.2, rekonstravimo į garažų paskirties pastatą“ projektiniai pasiūlymai

2023 01 12

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis,  parengti Kultūros paskirties pastato Raseinių r.sav., Verėduvos k., Ateities g.2, rekonstravimo į garažų paskirties pastatą,  projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas Raseinių r.sav., Verėduvos k., Ateities g.2;
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų paskirties  pastatas;
3. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, [email protected] Maironio g. 8, Raseiniai, tel.: Nr. +370 682 70934,   P.V. Andrius Žemkauskas, [email protected], tel. 8 682  70 934.
4. Statytojai: A.Š.,  A.Š., , tel. +370 650 31 230;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2023 m. sausio 9-25 d. UAB „Proidėja“ patalpose, Maironio g. 8, Raseiniai ir www.raseiniai.lt;
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: [email protected];
7. Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. sausio  25 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda »
Informacija atnaujinta 2023-01-12 11:19