Skelbimas

Parengti projekto projektiniai pasiūlymai

2021 09 24

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis,  parengti Sandėlio pastato (buvęs svirnas KVR.u.k.2228) Raseinių r.sav., Raseinių m., Beržų g.8, tvarkybos darbų, paskirties keitimo į administracinės paskirties pastatą kapitalinio remonto  projektiniai pasiūlymai
  1. Statinio adresas Raseinių r. sav., Raseinių m., Beržų g.8;
  2. Esama   statinio paskirtis: sandėliavimo.
  3.  Projektuojama statinio paskirtis: administracinė
4. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, [email protected] Maironio g. 8, Raseiniai, tel.: Nr. +370 682 70934, P.V. Andrius Žemkauskas, [email protected], tel. Nr. 868270934, P.D.A. Laima Butkienė, [email protected], tel Nr. +370 600 49936;
5. Statytojas: UAB „Invika“ , tel. Nr. +370 618 15999;
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2021 m. rugsėjo 20 d. - 2021 m. spalio 8d. UAB „Proidėja“ patalpose, Maironio g. 8, Raseiniai ir www.raseiniai.lt;
7. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: [email protected];
8. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. spalio 8 d. 15:30 val. Beržų g. 8, Raseiniai (vidiniame kiemelyje).
 
Informacija atnaujinta 2021-09-24 13:06