Skelbimas

Parengti projekto projektiniai pasiūlymai

2022 02 04

1.Projekto pavadinimas
Meteorologinių stebėjimų įrangos, Durpyno g.22, Šienlaukio k., Viduklės sen., Raseinių r.sav. statybos projektas
2.Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Durpyno g.22, Šienlaukio k., Viduklės sen., Raseinių r.sav., sklypo kad.Nr. Nr. 7258/0002:173, unikalus Nr. 4400-5407-9106;
3. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Kiti inžinertiniai statiniai: 12.Kitos paskirties inžineriniai statiniai
3.Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio.
4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, gen. direktorė Stasė Žebolienė, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, el.p. [email protected] , tel Nr. + 370 682 12345
5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „RASVĖJA“ , į.k. 305341407, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, [email protected], tel.Nr. +370 6821235
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Raseinių rajono savivaldybės puslapyje: https://www. https://www.raseiniai.lt
Taip pat adresu K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00. Prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką. Informacija teikiama el.p. [email protected] arba telefonu +370 682 12345 iki 2022 m. vasario 22 d.
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu UAB „Kauno projektavimo ir kosultavimo biuras“, adresu K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, arba el.paštu: [email protected] iki 2022m. vasario 22 d.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2022m. vasario 22 d. 16.00val., Viduklės seniūnijoje, 2 aukšto salėje, adresu Kęstučio g.16, Viduklė Raseinių r.sav.
Informacija atnaujinta 2022-02-04 13:25