Skelbimas

Parengti projekto projektiniai pasiūlymai

2022 02 14

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „Esamos geležinkelio atšakos (unikalus Nr. 7298-7004-0216) sutrumpinimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos” projektiniai pasiūlymai

STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS

Adresas: Raseinių r. sav., Viduklės sen., Stungurių k.

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.: 7280/0009:29

Žemės sklypo (-ų) unik. Nr.: 7280-0009-0029

Statinio unik. Nr.: 7298-7004-0216

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias 

UŽSAKOVAS / STATYTOJAS

UAB „Baltic Agro“, juridinio asmens kodas 111547089,

Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius,

tel. +37052701187, el.p. [email protected]

PROJEKTUOTOJAS

UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 372 23186, el.p. [email protected]

Projekto vadovas – Kęstutis Trakas tel. +370 618 57425, el.p. [email protected]

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SVETAINĖSE:

Raseinių rajono savivaldybės oficialiame puslapyje https://www.raseiniai.lt/   

PASIŪLYMUS IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI:

Paštu – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius,

adresuojant PV Kęstučiui Trakui arba el. paštu: [email protected]

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS:

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-07 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ0NTUxM2EtMjdlMi00MmE1LTgzYjMtMDVmYTI0ZTVmNTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d1038bf3-964d-4d1f-85bb-58d0c77cb483%22%7d

Projektiniai pasiūlymai »

Informacija atnaujinta 2022-02-14 09:16