Skelbimas

Parengti projekto projektiniai pasiūlymai

2022 03 07

Visuomenės informavimas apie parengtus projekto „Kitos (ūkio) paskirties pastato, Paminklo g. 11, Ilgižių III k., Betygalos sen., Raseinių r. sav., statybos projektas“ projektinius pasiūlymus

   Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti kitos (ūkio) paskirties pastato, Paminklo g. 11, Ilgižių III k., Betygalos sen., Raseinių r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinių statybvietės adresas: kitos (ūkio) paskirties pastato, Paminklo g. 11, Ilgižių III k., Betygalos sen., Raseinių r. sav. Sklypo kadastrinis Nr. 7220/0003:443. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
  2. Numatoma pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (ūkio)
  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus UAB „Darni architektūra“, projekto vadovo asistentas Matas Adomaitis, el.p. [email protected], tel. Nr. +37060532654.
  4. Statytojas ŽŪK „Dubysa agro“. ŽŪK „Dubysa agro“, įm.k. 305650994.
  5. Buveinės adresas: Paminklo g. 11, Ilgižių III k., Betygalos sen., Raseinių r. sav. Tel.: +37069835241, el. p. [email protected].
  6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis ir valandomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. projektuotojo patalpose Kaunas, Žemaičių g. 36-1,  ir Raseinių r. savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt. Susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis: paskambinus +37060532654 ar elektroniniu paštu [email protected].
  7. Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022-03-23 ir viešo susirinkimo metu (imtinai). Pasiūlymai teikiami raštu adresu: Žemaičių g. 36-1, LT-44174, Kaunas arba el. p. [email protected].
  8. Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. kovo 23 d. 15.00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą Zoom. Viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda https://us02web.zoom.us/j/87089306684
 
 
Pridedama:
Informacija atnaujinta 2022-03-07 15:23