Skelbimas

Parengti trijų sandėliavimo pastatų statybos projektiniai pasiūlymai

2021 12 08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis,  parengti Trijų sandėliavimo pastatų Raseinių r. sav., Andrušaičių k., Danų g.10, statybos projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas Raseinių r. sav., Andrušaičių k., Danų g.10;
2. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties  pastatai;
3. Projektuotojas: UAB „Proidėja“, andrius@proideja.lt Maironio g. 8, Raseiniai, tel.: +370 682 70 934, P.V. Andrius Žemkauskas, andrius@proideja.lt, tel. 8 682  70 934, P.D.A. Laima Butkienė, laima@proideja.lt, tel. +370 600 49 936;
4. Statytojas: UAB „Danspin“ , tel. +370 428 70 053;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainėje – www.raseiniai.lt; Projektuotojo patalpose:  Maironio g. 8, Raseiniai, tel. 86827093, darbo dienomis (8:00-12:00 ir 13:00-17:00) nuo pranešimo Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos iki 2021 gruodžio 23 d. 12 val.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB „Proidėja“, Maironio g. 8, Raseiniai arba el. paštu: andrius@proideja.lt;
7. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. gruodžio 27 d. 15.00 val. Raseinių r. sav., Raseiniai, Maironio g. 38, (Raseinių seniūnijos patalpose).
Informacija atnaujinta 2021-12-08 13:29