Skelbimas

Pasikeitus sprendiniams pakartotinai informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Ariogalos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo projektą ir galimybes susipažinti su detaliojo plano sprendiniais

2021 04 12

   Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-15 įsakymas Nr. A1-350  „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2020-07-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. SR-501.
   Detaliojo plano darbų organizatorius – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, V.Kudirkos g. 5, Raseiniai, tel. 8 428  79 600, el.paštas: [email protected] , www.raseiniai.lt
   Detaliojo plano iniciatoriai – fiziniai asmenys, įgaliotas asmuo – Inga Tarnauskienė.
   Detaliojo plano rengėja – Architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: [email protected]
   Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Ariogalos miesto centrinės dalies detalųjį planą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.(5.3)A1-928 tokiais tikslais:
  1. Pakeisti žemės sklypo (unikalus Nr.4400-1570-1041) Vytauto g. 38, Ariogalos m., Raseinių r. sav., naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų;
  2. Nustatyti sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.
   Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 (LRV 2014-12-23 nutarimo Nr. 1467 redakcija), detaliajame plane numatoma veikla nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
 
   Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2021-04-19 iki 2021-04-30 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-72-20-321), Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.raseiniai.lt bei rengėjo patalpose, Raguvos g. 4, Kaune. Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2021-04-26 iki 2021-04-30 imtinai (5 darbo dienas) vyks Raseinių rajono savivaldybėje V.Kudirkos g. 5, Raseiniuose ir Ariogalos seniūnijoje, Vytauto g. 103, Ariogaloje.
   Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.    
Informacija atnaujinta 2021-04-12 09:20