Skelbimas

Pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis

2021 04 15

   2021 m. kovo 25 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-21-0018 „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas yra skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinamą priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 204.663,85 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 104.085,51 Eur, o likusias lėšas (~100.578,34 Eur), reikalingas projekto įgyvendinimui, skirs Raseinių rajono savivaldybės administracija.
   Projektu bus siekiama pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Raseinių mieste, padidinant gyventojų mobilumą, nes šiuo metu esama infrastruktūra yra nepakankamai išvystyta ir nevientisa. Projekto įgyvendinimo metu yra numatyta įrengti (pastatyti) pėsčiųjų ir dviračių takus šiose gatvių atkarpose:  1) įrengti Raseinių miesto Ateities gatvės dalyje pėsčiųjų ir dviračių taką (apie 0,045 km); 2) rekonstruoti Raseinių miesto Ateities gatvės dalyje pėsčiųjų ir dviračių taką (apie 0,533 km). Statomas/rekonstruojamas ruožas prasideda nuo Maironio g. sankryžos ir baigiasi ties Mokyklos g. (ties Mokyklos g. 7 sklypo riba). Įgyvendinus šį projektą bus prisidėta prie priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas ir plėtra“ įgyvendinimo. Projekto tikslinės grupės – Raseinių m. gyventojai ir svečiai.
   Atsiprašome, kad įgyvendinant projektą miesto gyventojams ir svečiams dėl vykdomų rangos darbų atsiras tam tikrų nepatogumų.
Informacija atnaujinta 2021-04-15 12:15