Skelbimas

Patikslinti Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631) duomenys kultūros vertybių registre

2024 01 25

   Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2023-12-11 patvirtintu nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-SK-506 buvo patikslintos Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631), Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav. vertingosios savybės, nustatytas nacionalinis reikšmingumo lygmuo, patikslinti užstatymo tipai, apibrėžtos teritorijos ribos.
   Vertinimo tarybos patvirtintas Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631) 2023-12-11 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-506 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu
   Šiluvos miestelio istorinei daliai (u. k. 12631), jos teritorijai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai.
Patyrus nuostolių (galimybės valdyti, naudoti ir (ar) disponuoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotu nekilnojamuoju daiktu sumažėjimas, galimybės naudoti žemės sklypą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdo (būdų) praradimo, kitus nuostolius) dėl aukščiau nurodytų apribojimų, yra numatyta galimybė kreiptis dėl kompensacijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 str. nuostatomis. Prašymo išmokėti kompensaciją forma, kompensacijos dydžio apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 (su pakeitimais) patvirtintoje Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikoje. Prašymai išmokėti kompensaciją teikiami Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius, el. pašto adresas [email protected] , tel. (8 5) 273 42 56. Konsultacijas dėl kompensacijų teikiamos tel. (8 5) 272 41 02 arba el. pašto adresu [email protected]
Informacija atnaujinta 2024-01-25 09:52