Skelbimas

Patvirtinti Kultūros paveldo centro ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių 2023 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

2023 01 26

   Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. Į-283 „Dėl darbo grupės Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planui ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją planui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė išnagrinėjo Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių, kultūros paveldo objektų savininkų ir valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, Kultūros paveldo centro ir kitų institucijų siūlymus dėl apskaitos dokumentų projektų rengimo 2023 metais.
   Darbo grupė, vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. Į-264 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6-11 punktų nuostatomis, atliko objektų, kuriems 2023 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, atranką, sudarė sąrašus ir parengė Departamento teritorinių skyrių ir Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planus (toliau – Planai). Suderinti su Kultūros ministerija Planų projektai teikti tvirtinti Departamento direktoriui.
   Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-18 „Dėl Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtino Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, kurį sudaro:
1.1. Statinių ir vietovių, kuriems 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;
1.2. Vietų, kurioms 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;
1.3. Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2023 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.
 
Susipažinti su patvirtintu Kultūros paveldo centro metiniu kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planu »
 
Susipažinti su patvirtintu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių metiniu kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planu »
Informacija atnaujinta 2023-01-26 13:30