Skelbimas

Patvirtinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

2024 02 05

   Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. Į-348 „Dėl darbo grupės Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planui ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė išnagrinėjo Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų, kultūros paveldo objektų savininkų ir valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, įvairių institucijų 2023 m. IV ketv. teiktus siūlymus dėl apskaitos dokumentų projektų rengimo 2024 metais.
  Darbo grupė, vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2023-06-23 įsakymu Nr. Į-175 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliko objektų, kuriems 2024 m. siūlyta rengti apskaitos dokumentaciją, atranką, sudarė nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus ir parengė Departamento Kultūros paveldo tyrimų valdybos bei Departamento teritorinių skyrių 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planus.
   Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. Į-22 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, kurį sudaro:
   1.1. Statinių ir vietovių, kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai,
sąrašas;
   1.2. Vietų, kurioms 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;
   1.3. Objektų (kilnojamųjų kultūros vertybių ir statinių vertingųjų savybių), kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas.
   Departamento direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. Į-23 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas.
   Planai rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių planuojamų metų strateginiuose veiklos planuose  nustatytomis nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų parengimo stebėsenos rodiklių reikšmėmis. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane 2024 metams nurodytą parengtų nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentų projektų skaičių (vnt.) – 1160 vnt., Kultūros paveldo tyrimų valdybai 2024 m. numatyta parengti apskaitos dokumentų projektus: 240 statinių, 5 vietovėms, 365 vietoms ir 550 kilnojamosioms kultūros vertybėms. Į apskaitos dokumentų projektų rengimo planą įtraukta: 168 statiniai, 3 vietovės, 255 vietos ir 385 kilnojamosios kultūros vertybės.
 
   Susipažinti su patvirtintu Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planu.
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija
 
Informacija atnaujinta 2024-02-05 14:00