Skelbimas

Poveikio aplinkai vertinimo atranka

2024 03 12

1. Informacijos paskelbimo data: 2024-03-12;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Raskafas“;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: kitos (fermų) paskirties pastato statyba bei laikomų gyvulių amžiaus pakeitimas esamose fermose;
4. PŪV vieta: Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių r.;
5. Atrankos informacija paskelbta:
https://drive.google.com/drive/folders/1Kr4CaR36eWYOaiGrWO-Ob6LDzYCq6Hxd arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (10);
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).
 
Informacija atnaujinta 2024-03-12 14:15