Skelbimas

Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą

2024 02 06

Statinių statybvietės adresas:

Raseinių r. sav., Girkalnis, Draugystės g.14

Žemės sklypo kadastrinis numeris:

Skl. Kad. Nr.: 7213/0006:194

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma paskirtis – Vaikų darželio (1C2p), kapitalinio remonto į kultūros paskirties pastatą (kultūros namai) su gyvenamosiomis patalpomis, projektas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas:

Visuomenės paskirties teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Antanas  Jonauskis  [email protected]  8 68732378

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Antanas Jonauskis   [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Investicijų matmenys“ a.k. 304167551 Adresas: Jurbarko g. 2A, LT-47183 Kaunas,        868731344   [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB Kupola patalpose, Kaunas Jurbarko g. 2A-319A, 10:00÷17:00  val.  (Kontaktinis  tel.  nr. susitarimui  dėl  susitikimo  8 68732378. Priimama tik iš anksto susitarus). Taip  pat, projektiniai pasiūlymai  skelbiami  savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės  atstovai  pasiūlymus  projektuotojui  dėl  projektinių  pasiūlymų  gali  teikti  raštu -elektroniniu paštu.: [email protected]

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

  • Fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą.
  • Pasiūlymo teikimo datą.
  • Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-02-26 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu vyks   2024-02-26  d. 15:00 val.

Transliacijos nuoroda:  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYrceirrjIiHNAFE8dqlp09haC6XNnb6ZEX

Projektiniai pasiūlymai »

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija »

Informacija atnaujinta 2024-02-06 11:04